niskaemisja.com

Zalecane Dodatkowe Źrodla Wiedzy

Zalecane Dodatkowe Źrodla Wiedzy
Literatura:
 1. Zielonka T. 2008 – Epidemiologia Chorób układu oddechowego u dzieci. Postępy Nauk Medycznych 9/2008 s:551 – 558.
 2. Samoliński B., Sybilski A. 2011 – Jeden układ – jedna choroba. W: Alergia, choroby alergiczne, astma. Red. Andrzej M. Fal, s:245 – 252. Medycyna Praktyczna, Kraków 2011
 3. Lipiec A., Komorowski J., Sybilski A., Samoliński B. 2010 – Epidemiologia chorób alergicznych. W: Alergia, choroby alergiczne, astma. Red. Andrzej M. Fal, s:111 – 126. Medycyna Praktyczna, Kraków 2010.
 4. Samoliński B., red. 2008 – ECAP. Epidemiologia Chorób Alergicznych w Polsce. Raport z badań przeprowadzonych w latach 2006 – 2008 w oparciu o metodologię ECRHS II i ISAAC. Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
 5. Samoliński B., 2011 – Priorytety Ministerstwa Zdrowia w czasie Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Alergia 2011, 2: 5 – 6.
 6. Chabowski A. 2010 – Fizjologia układu oddechowego, przewodu pokarmowego i skóry. W Alergia, choroby alergiczne, astma. red. Fal A.. Medycyna Praktyczna, Kraków.
 7. Gołąb J., Jakóbisiak M., Lasek W., Stokłosa T. 2007 – Immunologia. Wydawnictwo naukowe PWN. Warszawa 2007.
 8. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy Dziennik Urzędowy L 152 , 11/06/2008 P. 0001 – 0044.
 9. Siemiński M. Środowiskowe zagrożenia zdrowia. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2007.
 10. WHO, 2005. Air quality guidelines. Global update 2005. Particulate matter, ozone, nitrogen dioxide and sulfur dioxide.
 11. EEA 2010. Środowisko Europy 2010 – Stan i Prognozy. Synteza. Europejska Agencja Środowiska, Kopenhaga.
 12. ILASA, 2008. National Emission Ceilinng for 2020 based on the 2008 Climate & Energy Package
 13. GIOŚ 2009. Program Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2010 – 2012.
 14. GIOŚ 2010. Raport o stanie środowiska w Polsce 2008. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Warszawa 2010
 15. GIOŚ 2011. Stan środowiska w Polsce. Sygnały 2011. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Warszawa 2011.
 16. Mage D., Ozolins G., Peterson P., Webster A., Orthoferj R., Vandeewerd V., Gwynne M. 1996., Urban air pollution in megacities of the world. Atmospheric Enuironmrnr Vol. 30, No. 5, pp. 681486. 1996.
 17. Kuna P., Kupczyk M., Kupryś-Lipińska I. 2009 – POLASTMA. Narodowy Program Wczesnej Diagnostyki i Leczenia Astmy. Polskie Towarzystwo Alergologiczne.
 18. Gehring U., Wijga Alet J, Brauer M., Fischer P., de Jongste Johan C., Marjan Kerkhof M., Oldenwening M., Smit Henriette A., Brunekreef B. 2010 – Traffic-related Air Pollution and the Development of Asthma and Allergies during the First 8 Years of Life. Am J Respir Crit Care Med Vol 181. pp 596–603, 2010.
 19. McCreanor J et al.2007 - Respiratory effects of exposure to diesel traffic in persons with asthma. N Engl J Med. 2007 Dec 6;357(23):2348-58.
 20. Jędrychowski W., Flak E.1998 – Effect of air quality on chronić respiratory symptoms adjusted for allergy among preadolescent children. Eur. Respir. J., 1998, 11:1312 – 1318.
 21. Lubiński W., 2006 – Epidemiologia chorób alergicznych. W: Alergologia współczesna. Red. Płusa T., Jahnz – Różyk K., Warszawa 2006 Medpress.
 22. Jędrychowski W., Majewska R., Mróz E., Flak E., Kiełtyńska A., 2012. Oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza PM2,5 i WWA w okresie prenatalnym na zdrowie dziecka.  Katedra Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej UJ CM w Krakowie http://www.malopolska.pl/obywatel/eko-prognozamalopolski/krakow/documents/zanieczyszczenia powietrza w krakowie a zdrowie dzieci_final.pdf
 23. Konkluzje Rady z dnia 2 grudnia 2011 r. Profilaktyka, wczesne wykrywanie i leczenie przewlekłych chorób układu oddechowego u dzieci 2011/C 361/05 Dziennik Urzędowy C 361, 10/12/2011 P. 0011 – 0013.
NFOŚiGW NFOŚiGW

Kontakt

Polska Federacja Pacjentów Dialtransplant
ul. Indiry Gandhi 21, 02-776 Warszawa

tel./fax: + 48 22 644 67 95

biuro@federacjapacjentow.pl
www.federacjapacjentow.pl

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje wpisz w poniższe pole swój adres e-mail i wyślij


Odwiedziny: 107190
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka cookies