niskaemisja.com

Wpływ niskiej emisji na zdrowie człowieka

Zanieczyszczenia związane z NE SA są obecnie zdecydowanie najgroźniejsze wśród wszelkich aerosanitarnych, należą też do niechlubnie przodujących na liście wszystkich zagrożeń środowiskowych. Najprościej można napisać, że zanieczyszczenia tego pochodzenia nasilają tzw. stres oksydacyjny, który zwiększa ryzyko procesów miażdżycowych, prowadzących do zawałów lub zaburzeń rytmu serca. W typowych warunkach smogowych, a wiec natężenia NE, wielokrotnie już notowano oczywistą korelację pomiędzy stężeniami typowych zanieczyszczeń a śmiertelnością wśród narażonych mieszkańców.
 • Konsekwencje chorób niezakaźnych

  Konsekwencje chorób niezakaźnych są wielowymiarowe – społeczne, emocjonalne i ekonomiczne, i dotkliwie uderzają w rozwój gospodarczy danego kraju zwiększając koszty leczenia, koszty społeczne i utraconej produktywności, a co za tym idzie – powodują straty w dochodzie narodowym.
 • Występowanie chorób układu oddechowego u niemowląt

  Częstość występowania chorób układu oddechowego jest największa u niemowląt, a w miarę dorastania dzieci maleje. Choroby układu oddechowego w zależności od rodzaju mogą mieć różny przebieg. Te najprostsze infekcje pojawiają się dosyć nieoczekiwanie. Bywa, że mają ostry przebieg, ale są stosunkowo łatwo wyleczalne. Inną grupą są choroby, których początek wygląda podobnie, ale trwają zdecydowanie dłużej, np. zapalenie płuc.
   
 • Zanieczyszczenie powietrza, a zdrowie człowieka

  Zanieczyszczenia powietrza wynikające z niskiej emisji generują olbrzymie ryzyko dla zdrowia. Według szacunków Komisji Europejskiej z powodu zanieczyszczenia powietrza każdego roku przedwcześnie umiera ok. 43 tys. Mieszkańców. Polski. Dla porównania: każdego roku w wypadkach drogowych w naszym kraju ginie 3300 osób. Oddychanie smogiem jest szczególnie niebezpieczne dla dzieci, osób starszych oraz kobiet w ciąży.


Przy niskiej emisji możemy mówić o zanieczyszczeniach gazowych i pyłach. Wszystkie dostają się do naszego organizmu przez drogi oddechowe. Wśród zanieczyszczeń gazowych charakterystycznych dla Polski wymienia się dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla, benzopireny, czyli pochodne węglowodorów aromatycznych i dwutlenek węgla. Zanieczyszczenia pyłowe mogą zawierać szkodliwe związki chemiczne, a nawet metale ciężkie. Najdrobniejsze z pyłów mogą dostać się także do układu krążenia przez płuca.
Najbardziej rozpoznane efekty niskiej emisji to szkodliwy wpływ na układ oddechowy. Skutki mogą być ostre i przewlekłe. Zanieczyszczenia niskiej emisji powodują zaostrzenie się stanów zapalnych górnych dróg oddechowych. Dotyczy to osób, które już chorują, na przykład na astmę, i mogą mieć nasilone objawy. W grupie zagrożenia są także dzieci w wieku przedszkolnym oraz dorosłe osoby zdrowe, u których może pojawić się przewlekły stan zapalny, który predysponuje do astmy. Po prostu łatwiej jest się uczulić. Zanieczyszczenia pochodzące ze spalin palenisk domowych, ponieważ ich skład jest bardzo urozmaicony, mogą powodować powstawanie chorobowych zagrożeń synergicznych. To znaczy łączny negatywny efekt toksyczny, alergiczny czy drażniący jest większy niż efekt prostego sumowania zagrożeń od oddzielnie analizowanych substancji zawartych w spalinach.Popatrzmy na zawarty w tabelce wskaźnik narażenia ludności na pył PM10 obliczony
jako średnioroczne ważone stężenie pyłu PM10 mierzonego na stacjach tła miejskiego w aglomeracjach w Polsce w latach 2000–2013. Jest on zatrważający i nie wykazuje regresu. Jeszcze raz przypominamy, że w Polsce przyjęto jako wartości oczekiwane stężenia poniżej 20 mμ/m3
 
Rok
2000 +
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Wskaźnik
(%) rok
37 36 40 42 32 35 43 33 32 35 39 38 39 35
Wskaźnik
(%) mc max
44 43 51 55 37 41 50 39 40 43 48 45 49 43
 
 
Mówimy o procesie przewlekłym, pogarszającym wydolność organizmu. Ostatnie raporty Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wskazują, że niska emisja może także przyczyniać się do powstawania nowotworów, na przykład raka płuc. Nie do końca rozpoznanym efektem jest wpływ na płód. Dlatego w grupie zagrożenia znalazły się również kobiety w ciąży. Zanieczyszczenia mogą powodować zwolnienie wzrostu płodu lub przedwczesny poród. U niemowląt niska emisja może zwiększyć ryzyko zapalenia oskrzeli lub płuc, co u tak małego dziecka jest bardzo poważną chorobą. W większości wypadków są to skutki długotrwałe, które mogą rzutować na wskaźnik umieralności. Według najnowszych danych WHO w wyniku zanieczyszczeń niskiej emisji około 48 tys. zgonów w Polsce jest przedwczesnych. Szacunkowo oznacza to skrócenie życia średnio o 10 miesięcy.
Wyliczamy najpopularniejsze skutki:
 1. nawracające, nękające i trudne do zablokowania farmaceutycznego bóle głowy,
 2. podrażnienia śluzówek oraz błon śluzowych,
 3. uciążliwe i niełatwo diagnozowane alergie oraz zmiany skórne,
 4. zaburzenia czynności i zwiększona zachorowalność na schorzenia układu oddechowego, w tym, niestety, prowadzące do przedwczesnej śmierci (to zagrożenie najczęściej wymienia się przy okazji ostrzeżeń przed NE),
 5. pogorszenie przebiegu chorób układu krążenia,
 6. uszkodzenia wątroby,
 7. zwiększone ryzyko chorób nowotworowych, w tym oczywiście płuc, zwłaszcza wśród mężczyzn,
 8. niedotlenienie organizmu,
 9. bezpłodność – zaburzenia hormonalne, problemy z utrzymaniem ciąży,
 10. różne choroby układu nerwowego,
 11. mutacje DNA,
 12. uszkodzenia szpiku kostnego.
Lista, niestety, stale się wydłuża. Ostatnie doniesienia WHO dokumentują nawet związki NE z cukrzycą.
I jeszcze lista miast i aglomeracji z oceną krajowego wskaźnika średniego narażenia mieszkańców na pył PM2,5. Przytoczone dane należy porównać do krajowego celu
redukcji narażenia (18 mμ/m3) oraz tzw. pułapu stężenia ekspozycji (20 mμ/m3).
Krajowy wskaźnik średniego narażenia 27
aglomeracja krakowska 38
miasto Bielsko-Biała 37
aglomeracja rybnicko-jastrzębska 37
aglomeracja górnośląska 37
miasto Częstochowa 36
miasto Tarnów 33
miasto Kielce 33
miasto Kalisz 31
aglomeracja wrocławska 28
miasto Rzeszów 28
miasto Legnica 28
miasto Płock 27
aglomeracja warszawska 27
miasto Opole 26
miasto Radom 26
aglomeracja poznańska 26
aglomeracja łódzka 24
miasto Wałbrzych 24
aglomeracja lubelska 23
aglomeracja białostocka 22
miasto Włocławek 21
miasto Zielona Góra 21
miasto Toruń 20
miasto Elbląg 19
miasto Olsztyn 18
aglomeracja bydgoska 18
aglomeracja trójmiejska 18
miasto Gorzów Wlkp. 18
aglomeracja szczecińska 17
miasto Koszalin 13
 
Na negatywne skutki niskiej emisji nie trzeba długo czekać. Powietrze skażone pyłami PM10 i PM2,5 przyczynia się do pogorszenia stanu zdrowia mieszkańców zanieczyszczonych obszarów oraz skraca ich długość życia pomimo szybkiego opuszczenia niezdrowej okolicy. Wystarczy rok pobytu w takim „antyuzdrowisku”.
Niska emisja wpływa też negatywnie na środowisko. Skażenie powietrza pogarsza stan zieleni miejskiej i generuje potrzebę zwiększenia kosztów jej pielęgnacji. – Zanieczyszczenia powietrza po depozycji na podłożu wywołują szereg negatywnych zjawisk, takich jak zakwaszenie oraz skażenie metalami ciężkimi gleb, wód i roślinności. Pyły niszczą zieleń, gdyż powodują zatykanie aparatów szparkowych liści, co może doprowadzić do zakłóceń w procesie fotosyntezy i przebiegu innych funkcji metabolicznych.
Negatywne rezultaty niskiej emisji mogą być odczuwane także przez kierowców i drogowców. – Zwiększenie zapylenia powietrza skutkuje np. zmniejszeniem widoczności, a w przypadku dużej wilgotności – wzrostem zachmurzenia i opadów atmosferycznych o charakterze roszącymZ jednej strony notujemy zatem mniejszy dopływ bezpośredniego promieniowania słonecznego jako skutek klimatyczny, a z drugiej pogorszenie warunków drogowych przez zmniejszenie przyczepności dróg. W ekstremalnych przypadkach może to doprowadzić do gołoledzi.
W dłuższym okresie niska emisja przyczynia się również do powstawania zjawisk, które wpływają na nasilenie zmian klimatycznych. – Aerozole pochodzące z niskiej emisji przyczyniają się do zmian bilansu cieplnego systemu Ziemia – atmosfera, co skutkuje m.in. lokalnymi i regionalnymi zmianami warunków pogodowych, które mogą znacząco wpływać na zmienność klimatu.Mnożą się przykłady. Pod koniec 2015 roku w Polsce był bardzo wysoki stan zanieczyszczenia powietrza i miały miejsce tzw. epizody smogowe (ponadnormatywne stężenia trujących pyłów w powietrzu). W Warszawie, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu i Zakopanem wzrosła liczba hospitalizacji z powodu nasileń objawów chorób krążenia i układu oddechowego. Placówki poniosły w związku z tym dodatkowe koszty – w ciągu najgorszych dwóch tygodni dwa i pół miliona złotych.
Podsumowując wpływ niskiej emisji na środowisko, można śmiało powiedzieć, że zwiększa ona znacząco zachorowalność oraz pogarsza samopoczucie ludzi, mocno wpływając przez to na jakość ich życia. Podobnie rzecz ma się ze zwierzętami, które w miejscach intensywnie pojawia­jącej się niskiej emisji są słabsze i częściej pojawiają się u nich choroby.
Na zakończenie tych smutnych informacji warto zapoznać się jeszcze z powyższym porównaniem europejskim. Oto procentowy udział mieszkańców miast w różnych krajach poddanych różnym poziomom stężenia PM10. Bardzo marne pocieszenie, że jesteśmy lepsi od Turcji, Bułgarii i Serbii.

 

Rys Rozpuszczalność niektórych związków metali ciężkich w zależności od pH gleby, w której występują Działanie kwaśnych deszczy na organizm ludzki możemy więc praktycznie sprowadzić do zagrożenia powodowanego przez pyły respirabilne lub metale ciężkie. Przy tym wszystkim nie należy zapominać , że kwaśne deszcze stanowią poważne zagrożenie dla niektórych form życia zwierząt i roślin. Wydaje się, że szczególnie groźne jest uwalnianie do roztworu związków aluminium. Kwaśne deszcze mogą mieć negatywny wpływ na życie biologiczne w zamkniętych akwariach wodnych. Zjawiska tego typu obserwuje się m.in. w szwedzkich jeziorach, usytuowanych na podłożu skalistym. W Polsce, ze względu na tonizujące działanie gleb, po których spływa woda do zbiorników wodnych, zagrożenia te powinny być znacznie mniejsze.

 
NFOŚiGW NFOŚiGW

Kontakt

Polska Federacja Pacjentów Dialtransplant
ul. Indiry Gandhi 21, 02-776 Warszawa

tel./fax: + 48 22 644 67 95

biuro@federacjapacjentow.pl
www.federacjapacjentow.pl

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje wpisz w poniższe pole swój adres e-mail i wyślij


Odwiedziny: 107195
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka cookies