niskaemisja.com

Wpływ niskiej emisji na schorzenia układu sercowo-naczyniowego

Wpływ niskiej emisji na schorzenia układu krążenia: miażdżyca tętnic, choroba wieńcowa, nadciśnienie tętnicze. Frakcja PM2,5  a układ krążenia.  
 
W niskiej emisji istotną rolę odgrywa pył PM2,5 czyli o średnicy nie większej niż 2,5 mikrometra. Bo te cząstki mogą docierać nie tylko do najgłębszych partii płuc, ale także przenikać do krwi. Co gorsza, w skład frakcji PM2,5 mogą wchodzić metale ciężkie, w tym bardzo toksyczne (np. rtęć), także rakotwórcze i mutagenne (np. wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne WWA), ich pochodne oraz bardzo szkodliwe związki z grupy dioksyn. Z tych powodów PM2,5 może wręcz zrujnować ludzki krwioobieg, a WHO uznaje ją za najbardziej niebezpieczną frakcję wśród zanieczyszczeń powietrza. Głównym jej źródłem są spaliny z silników Diesla.
Schorzenia układu krążenia
Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne (AHA, American Heart Association) już w 2010 r. informowało: „Ogół dowodów naukowych jest zgodny z postulatem zależności przyczynowo-skutkowej między narażeniem na PM2,5, a chorobowością i umieralnością z powodu chorób układu krążenia. Te dowody są znacznie bogatsze i mocniejsze niż przed rokiem 2004”. Bo coraz więcej jest badań potwierdzających tragiczny wpływ niskiej emisji na ludzki krwiobieg.
Smog najbardziej odczuwają osoby już chorujące na schorzenia układu krążenia: niewydolność serca, chorobę wieńcową, nadciśnienie tętnicze. Z badań wynika dość wyraźny związek między okresami o podwyższonym poziomie zanieczyszczenia powietrza, a zwiększonymi problemami z układem krążenia: wzrostem ciśnienia tętniczego, bólami w klatce piersiowej, kurczami naczyń wieńcowych. PM2,5 wywołuje też stres oksydacyjny i związany z nim proces zapalny. W wyniku ekspozycji na tę frakcję, wzrasta ryzyko zawału serca, udaru mózgu, hospitalizacji, czy zgonu z powodu zakłócenia działania układu krążenia. W jednym z badań wykazano, że nawet chwilowa ekspozycja na wysokie zanieczyszczenie powietrza zwiększa śmiertelność z powodu chorób sercowo-naczyniowych aż o 69 procent!
Z analizy przeprowadzonej przez Hoeka i wsp. wynika, że na każdy wzrost pyłów PM2,5 o 10 μg/m3 przypada aż 11-procentowy wzrost śmiertelności!
 
Miażdżyca, choroba wieńcowa, nadciśnienie
Podłożem chorób sercowo-naczyniowych jest miażdżyca oraz towarzysząca jej dysfunkcja śródbłonka naczyń. W bardzo wielu badaniach wykazano wpływ zanieczyszczenia PM2,5 na na pogorszenie funkcji śródbłonka. Nawet krótkotrwała ekspozycja na takie zanieczyszczenie środowiska daje efekt w postaci sztywności tętnic u osób starszych.
Niska emisja bardzo negatywnie wpływa na nadciśnienie. Badanie przeprowadzone przez Foraster i wsp. na 3700 ochotnikach w wieku 35–83 lat wykazało, iż wzrost dwutlenku siarki (NO2) o 10 μg/m3, spowodowany większym ruchem drogowym, dawał w efekcie wzrost ciśnienia skurczowego krwi o 1,4 mmHg. To zjawisko było wyższe u osób, które już cierpiały na choroby sercowo-naczyniowe.
W innych badaniach (Chuang i wsp.) dowiedziono, iż wzrost NO2 o 10 μg/m3 powodował wzrost ciśnienia skurczowego aż o 11,22 mmHg. Reakcja jest bardzo szybka – wykazano, że ekspozycja na spaliny z Diesla po 30 min dawała skok ciśnienia skurczowego o 3,8 mmHg, a po 60 min  – o 5,1 mmHg.
Wiele badań dowodzi także, iż ekspozycja na pył zawieszony jest przyczyną dużego odsetka chorób wieńcowych. Z badań prowadzonych w Europie na podstawie danych nt. ponad 100 tys. pacjentów, wynika, że na każdy wzrost stężenia PM2,5 o 5 μg/m3, podnosi ryzyko chorób wieńcowych aż o 13 procent.
 
Zagrożenia dla Polski
W związku z tak silnym, negatywnym wpływem PM2,5 na zdrowie i życie ludzkie, nawet podczas krótkoterminowej ekspozycji na te zanieczyszczenia pyłowe, WHO wydało zalecenia z dopuszczalnymi stężeniami dobowymi: 25 µg/m3. Tymczasem ta norma jest regularnie przekraczana w bardzo wielu regionach Polski – dobowe stężenia wynoszą 120–160 µg/m3, czyli 6–8 krotnie przewyższają zalecenia WHO! W wielu, także dużych, miastach Polski, nawet średnie roczne stężenia przekraczają tę normę, m.in. w: Krakowie, Przemyślu, Katowicach, Nowym Sączu (patrz wykres). Wskaźnik ten sięga tam prawie 50 μg/m3. Dla porównania: w Szwecji średnie roczne stężenie PM2,5 wynosi 7.3 μg/m3 – 6–7 krotnie mniej niż w stolicy Małopolski.
To oznacza, iż w ww. miastach naszego kraju, niska emisja zagraża układom krwionośnym setek tysięcy Polaków. Pod względem zanieczyszczenia powietrza, także PM2,5, Polska jest jednym z najgorszych państw w Europie. Nie dziwne więc, że liczba przedwczesnych zgonów spowodowanych owym zanieczyszczeniem (45–48 tys.) jest wielokrotnie wyższa niż zgony z powodu wypadków samochodowych.
Po europejskich badaniach ESCAPE, jej autorzy wnioskowali, by UE jeszcze bardziej niż WHO obniżyła dopuszczalne dobowe stężenie PM2,5 – do 10 μg/m3. Tę normę w niektórych miejscach Polski przekraczalibyśmy 12–16 razy!
 
Wykres: DZIESIĘĆ MIAST UNII EUROPEJSKIEJ Z NAJWYŻSZYM ŚREDNIM ROCZNYM STĘŻENIEM PYŁU ZAWIESZONEGO PM 2.5 W ROKU 2012, [µg/m3]. Źródło: Niska emisja – główna przyczyna zanieczyszczenia powietrza w Polsce. Projekt realizowany przez Krajową Agencję Poszanowania Energii. Za: Europejska Agencja Środowiska


ŹRÓDŁA:
  1. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie http://sojp.wios.warszawa.pl/index.php?page=PM10_i_PM25
  2. Wpływ zanieczyszczeń powietrza na ryzyko sercowo-naczyniowe oraz na rozwój chorób alergicznych, Krzysztof Bryniarski, Barbara Jasiewicz-Honkisz, Agata Schramm, Ida Marchewka, Iwona Gawlik, Tomasz Śliwa, Krzysztof Żmudka, Tomasz J. Guzik, http://www.mededu.pl/pdf/2015_05_06_15_19_51_pl_cr1-2015_srodkiokladka_internet.pdf
  3. NISKA EMISJAWywiad z dr hab. nauk medycznych Małgorzatą Kowalską,  Katedra i Zakład Epidemiologii SUM w Katowicach, przeprowadziła Grażyna Kowalska. http://www.tabproject.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=66:title-pol-page-1&catid=19:pol-pages&Itemid=106
  4. PM 2.5 air pollution strongly linked to increased risk of heart attacks, European Commision, http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/370na4_en.pdf
  5. Long-term Exposure to PM2.5 and Incidence of Acute Myocardial Infarction, Jaime Madrigano, Itai Kloog, Robert Goldberg, Brent A. Coull, Murray A. Mittleman,and Joel Schwartz http://ehp.niehs.nih.gov/1205284/
  6. Niska emisja – główna przyczyna zanieczyszczenia powietrza w Polsce. Projekt realizowany przez Krajową Agencję Poszanowania Energii.
NFOŚiGW NFOŚiGW

Kontakt

Polska Federacja Pacjentów Dialtransplant
ul. Indiry Gandhi 21, 02-776 Warszawa

tel./fax: + 48 22 644 67 95

biuro@federacjapacjentow.pl
www.federacjapacjentow.pl

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje wpisz w poniższe pole swój adres e-mail i wyślij


Odwiedziny: 107217
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka cookies