niskaemisja.com

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), a niska emisja

Zanieczyszczenie powietrza a przewlekła obturacyjna choroba płuc
 
Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) to zespół chorobowy charakteryzujący się postępującym i niecałkowicie odwracalnym ograniczeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe. Podłożem rozwoju tej choroby jest proces zapalny wywołany zaburzoną odpowiedzią układu oddechowego na zanieczyszczenie powietrza (pyły, opary, dymy, gazy). 
Ocenia się, że na świecie na POChP choruje ok. 200 mln osób, spośród których każdego roku umiera ok. 2 mln. Według prognoz za 20 lat ta właśnie choroba płuc będzie trzecią przyczyną zgonów w krajach wysokorozwiniętych i do 2030 roku ma być problemem zdrowotnym dla 44 milionów obywateli w Europie. Na POChP choruje obecnie ok. 4–10% populacji europejskiej, każdego roku odnotowuje się 300 tys. zgonów z powodu tej choroby. W Polsce na POChP choruje ok. 2,5 mln. osób, z czego tylko 500 tys. ma rozpoznaną chorobę. Jedna osoba na godzinę umiera z powodu POChP. Jest to druga po nadciśnieniu tętniczym najczęstsza choroba przewlekła i trzecia przyczyna zgonu w Polsce. 15–20% przypadków POChP związanych jest z ekspozycją zanieczyszczenia powietrza w miejscu pracy. Z danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny wynika, że w 2012 roku hospitalizacji, ze względu na POChP poddanych było 48 431 pacjentów, a w 2013 roku 48 736. Szacuje się, że najbardziej narażeni na wystąpienie tej choroby są mieszkańcy województw, w których liczba dni z przekroczeniami standardu jakości powietrza pyłem drobnym PM10 jest największa – małopolskie (158 dni), śląskie (145 dni), podkarpackie (98 dni), mazowieckie (87 dni), opolskie (87 dni) oraz wielkopolskie (86 dni). Najmniej narażeni są mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego ze względu na dotrzymanie standardów jakości powietrza w tych województwach.
 
Z danych Komisji Europejskiej (2013 r.) wynika, że 460 tys. Europejczyków umiera przedwcześnie każdego roku z powodu zanieczyszczeń powietrza. W naszym kraju ta liczba wynosi ok. 43 tys. osób. Oddychanie silnie zanieczyszczonym powietrzem zwiększa ryzyko wystąpienia nie tylko POChP, ale również nowotworów, astmy, raka płuca, częstych infekcji dróg oddechowych, zawału serca, nadciśnienia tętniczego, choroby Alzheimera, udaru mózgu, bezpłodności, przedwczesnego porodu czy nawet obumarcia płodu.Źródło: Strojna K., POChP,  http://slideplayer.pl/slide/2906579/
 
Co więcej, wieloletnie badania prowadzone w Niemczech wskazały na prawie dwukrotnie większe ryzyko zachorowania na POChP wśród kobiet zamieszkałych w odległości mniejszej niż 100 m od ruchliwych traktów komunikacyjnych. Najnowsze wyniki badań wskazują także na możliwość korelacji między zanieczyszczeniem powietrza i zaburzeniami rozwoju układu nerwowego, zaburzeniami poznawczymi i cukrzycą.
 
Warto przypomnieć, że POChP jest najbardziej kosztowną chorobą układu oddechowego w Europie – jej koszty w skali roku ocenia się na 38,7 mld euro, z czego 74% (28,6 mld euro) jest skutkiem utraconych dni pracy. Całkowite roczne obciążenie finansowe wynikające z chorób płucnych w Europie ocenia się na kwotę 102 mld euro (to kwota porównywalna z PKB Irlandii).
 

  

Piśmiennictwo:
 1. Adamkiewicz Ł., Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie – najnowsze wyniki badań, Health and Environment Alliance (HEAL) Kraków 2014, źródło internetowe: http://www.malopolskie.pl/Pliki/2014/Wp%C5%82yw%20zanieczyszcze%C5%84%20powietrza%20na%20zdrowie%20najnowsze%20wyniki%20bada%C5%84.pdf
 2. Choroby płuc w Europie – fakty i ryciny, European Lung Fundation 2013, źródło internetowe: http://www.ers-education.org/lrmedia/2014/pdf/239345.pdf
 3. Co wiemy o smogu? Raport Krakowskiego Alarmu Smogowego, źródło internetowe: http://www.krakowskialarmsmogowy.pl/infoair/download/id/644.
 4. Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce, Warszawa 2015, źródło internetowe: https://www.mos.gov.pl/g2/big/2015_09/e1dcdab8f1749936fd2ef53aefc3a7ba.pdf
 5. Niepłacony rachunek. Jak energetyka węglowa niszczy nasze zdrowie, Raport Health and Environment Alliance, maj 2013 r., źródło internetowe: http://www.env-health.org/IMG/pdf/nieplacony_rachunek_jak_energetyka_weglowa_niszczy_nasze_zdrowie_full_report_final.pdf
 6. Pawankar R., Canonica G.W., Holgate S.T., Lockey F.R., Biała Księga Alergii Światowej Organizacji Alergii 2011–2012. Streszczenie wykonawcze. WAO, 2011, źródło internetowe: https://www2.pta.med.pl/uploads/files/pl/strony/strefa-czlonkowska/biala-ksiega-alergii/biala_ksiega_alergii.pdf
 7. POLASTMA 2009, źródło internetowe: http://www.mojaastma.org.pl/files/polastma_pl.pdf
 8. Prokop-Staszecka A., Zanieczyszczenia powietrza a choroby płuc, źródło internetowe: http://fgsc.pl/wp-content/uploads/ANNA-PROKOP-STASZECKA-ZANIECZYSZCZENIA-POWIETRZA-A-CHOROBY-P%C5%81UC.pdf
 9. Samel-Kowalik P., Lipiec A., Tomaszewska A., Raciborski F., Walkiewicz A., Lusawa A., Borowicz J., Gutowska-Ślesik J., Samoliński B., Występowanie alergii i astmy w Polsce – badanie ECAP, „Gazeta Farmaceutyczna” 3/2009, źródło internetowe: http://www.kwadryga.pl/upload/Dokumenty/Artykuly_naukowe/Gf_3_09_32-34.pdf
 10. Samoliński B., Wpływ czynników środowiskowych na choroby górnych i dolnych dróg oddechowych u dzieci.
 11. Zanieczyszczenia powietrza a obturacyjne choroby płuc, dr med. Piotr Dąbrowiecki, Wojskowy Instytut Medyczny, Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę Alergię i POChP, źródło internetowe: http://env-health.org/IMG/pdf/pl_webinar_presentation_3.pdf

 
NFOŚiGW NFOŚiGW

Kontakt

Polska Federacja Pacjentów Dialtransplant
ul. Indiry Gandhi 21, 02-776 Warszawa

tel./fax: + 48 22 644 67 95

biuro@federacjapacjentow.pl
www.federacjapacjentow.pl

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje wpisz w poniższe pole swój adres e-mail i wyślij


Odwiedziny: 107214
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka cookies