niskaemisja.com

Na czym polega to zjawisko

Zanieczyszczenie powietrza ma wpływ na zdrowie ludzi, powodując schorzenia układu oddechowego i krwionośnego. Największy wpływ zanieczyszczeń powietrza na ludzki organizm obserwuje się w rejonach zurbanizowanych. Najbardziej narażone są grupy wrażliwe, tj. dzieci, osoby starsze oraz ludzie z chorobami dróg oddechowych.
Problemy zdrowotne spowodowane narażeniem na zanieczyszczenia powietrza powodują zwiększone koszty opieki zdrowotnej. Wydatki ponoszone każdego roku na leczenie chorób związanych z zanieczyszczeniami powietrza są przenoszone ostatecznie na obywateli, pracodawców i budżet państwa. Przykładowo – szacowane koszty zewnętrzne zanieczyszczenia powietrza w województwie małopolskim wynoszą rocznie ok. 2,8 mld zł.

Źródło: Krajowy Program Ochrony Powietrza do roku 2020

Emisja to uwalnianie substancji lub energii w różnych postaciach do środowiska: do powietrza, wód, gleby, biosfery.


Niska emisja to termin wprowadzony dla identyfikacji zanieczyszczenia dolnej troposfery ze źródeł nie przekraczających wysokości 50 m. Podstawowym źródłem niskiej emisji w Polsce są paleniska domowe oraz motoryzacja w miastach.

Do substancji zanieczyszczających atmosferę zaliczyć należy m.in.:
– dwutlenek siarki (SO2)
– tlenki azotu (NOX)
– tlenek węgla (CO)
– zanieczyszczenia pyłowe.

Spośród pyłów szczególnie groźne dla zdrowia są jego drobne cząstki o średnicy poniżej
10 µm – tzw. pył PM10. Składnikami tego pyłu może być np: arsen, kadm, nikiel i niektóre wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, w tym benzo(a)piren, które są substancjami mutagennymi i rakotwórczymi. Zanieczyszczenia, które dostają się do powietrza i pozostają w nim niezmienione to tzw. zanieczyszczenia pierwotne. Niestety, między składnikami atmosfery a zanieczyszczeniami zachodzą reakcje chemiczne i procesy fizyczne, w wyniku których powstają wtórne zanieczyszczenia, często groźniejsze od pierwotnych. Na przykład: bezwonny i bezbarwny tlenek azotu czy brunatny, duszący dwutlenek azotu mogą utleniać się do pięciotlenku azotu, a ten w obecności pary wodnej tworzy kwas azotowy. Dwutlenek siarki powstaje w wyniku spalania paliw zanieczyszczonych siarką. Jest bezbarwnym i silnie toksycznym, duszącym gazem utrzymującym się w powietrzu przez 2−3 dni. W tym czasie utlenia się do trójtlenku, a następnie reaguje z parą wodną, tworząc kwas siarkowy:

2SO2 O2 → 2SO3
SO3 H2O → H2SO4

Kwas siarkowy i azotowy są składnikami kwaśnych opadów niszczących roślinność i glebę.


 
NFOŚiGW NFOŚiGW

Kontakt

Polska Federacja Pacjentów Dialtransplant
ul. Indiry Gandhi 21, 02-776 Warszawa

tel./fax: + 48 22 644 67 95

biuro@federacjapacjentow.pl
www.federacjapacjentow.pl

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje wpisz w poniższe pole swój adres e-mail i wyślij


Odwiedziny: 107216
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka cookies