niskaemisja.com

Efektywność energetyczna i racjonalna gospodarka odpadami kluczem do sukcesu w walce z chorobami układu oddechowego i krwionośnego (w kontekście niskiej emisji)

W 80 proc. polskich domów, do ogrzewania wykorzystywany jest głównie węgiel i drewno. W dodatku te spalane są w niskoefektywnych piecach – w 2010 r. nawet 60 proc. kotłów było starego typu – niskowydajnych, emitujących duże ilości gazów/pyłów, bez filtrów. Tymczasem spalenie 1 kg węgla w takich przestarzałych instalacjach powoduje emisję do atmosfery nawet do 283 g pyłu, oraz do 39 g dwutlenku siarki. Nic dziwnego więc że taka forma ogrzewania domów generuje ogromne zanieczyszczenie atmosfery. 38 proc. PM10, 41 proc. wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (rakotwórcze i mutagenne), oraz aż 55 proc. niebezpiecznego kadmu pochodzi właśnie ze spalania węgla w domowych piecach.
Ta niska emisja jest jednym z głównych niszczycieli układu oddechowego i krążenia człowieka. Dlatego istotne jest zmniejszenie wyziewów z domowych kominów oraz ilości spalin samochodowych. W Polsce temu ma służyć Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (NPRGN).
 
WYŻSZA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA
 
Program kładzie nacisk na rozwiązania wdrażane na poziomie gmin, które będą m.in. zwiększać efektywność energetyczną, oraz racjonalizować gospodarkę odpadami. W tym celu gminy lub Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), dofinansowują mieszkańcom instalację:
  • paneli słonecznych – to źródło energii o zerowej emisji gazów;
  • inteligentnych systemów ogrzewania budynku – uwzględniają zróżnicowane zapotrzebowanie na energię w ciągu doby;
  • termomodernizację starych budynków (docieplanie ścian, dachów, wymiana okien na szczelniejsze, wymiana systemu grzewczego/kotłów na bardziej wydajny, nowoczesny itd.)
  • zmianę instalacji grzewczych na wykorzystujące mniej szkodliwe paliwa (np. gaz ziemny, pelet)
  • budowę ciepłowni na biomasę, biogazowni (wytwarzają metan z biomasy).
 
NFOŚiGW do 2020 r., dopłaca właścicielom do nowo budowanych domów, które spełniają wymogi budynków pasywnych (50 tys. zł) lub energooszczędnych (30 tys. zł) oraz do analogicznych mieszkań (odpowiednio 16 tys. i 11 tys. zł). Pasywne domy nie wymagają energii do ogrzewania – są samowystarczalne pod tym względem, a energooszczędne, potrzebują tylko niewielką jej ilość. To w ogromny sposób wpływa na zmniejszanie niskiej emisji. Po 2018 roku wszystkie budynki użyteczności publicznej budowane w EU będą musiały spełniać normy niskoenergetyczne, zaś po 2020 r. dotyczyć to będzie także prywatnych domów. W niektórych landach Niemiec już teraz zezwolenia są wydawane tylko na budowę budynków pasywnych lub energooszczędnych.
W Strategii „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko, perspektywa do 2020 r.” – oficjalnej publikacji ministerstw: Gospodarki oraz Środowiska – stawia się na wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych (OZE). Ten wskaźnik, w ogólnej ilości produkowanej w Polsce energii, ma podskoczyć z 11 proc. w 2012 r. do 15 proc. w 2020 roku. OZE to: biopaliwa ciekłe, stałe, energia z wody, wiatru, słońca, biogazu. To wszystko generuje niższą lub żadną emisję gazów do atmosfery.
Największą rolę we wzroście udziałów OZE miała odegrać energia wiatrowa – ta nie emituje zanieczyszczeń do atmosfery. Miała, bo w połowie 2016 r., rząd Polski wprowadził przepisy mocno ograniczające rozbudowę systemów energii wiatrowej.
Strategia kładzie duży nacisk na rozproszenie OZE. Dzięki temu unika się strat energii podczas jej przesyłu, co zwiększa wydajność jej źródeł i znacząco zmniejsza emisję gazów do atmosfery.
 
MNIEJ SZKODLIWA KOMUNIKACJA
W ww. Strategii określono także wzrost ilości biokomponentów w paliwach stosowanych w komunikacji.  W 2020 roku, udział tychże, w zużywanych paliwach powinien wynieść już 10 procent.
Polityka UE także wspiera rozwiązania prowadzące do zmiany paliwa w pojazdach na mniej szkodliwe, tj. m.in. na: energię elektryczną, sprężony i skroplony gaz ziemny lub wodór. Do 2050 r. Unia chce obniżyć aż o 60 proc. emisję gazów cieplarnianych pochodzących z transportu.
Dlatego gminy w Polsce inwestują w niskoemisyjny transport publiczny. Elektryczne autobusy – na razie niewielka ich liczba – już wożą pasażerów m.in. w Krakowie, Warszawie, Rzeszowie, Wrocławiu, Lublinie, Łodzi, Jaworznie, a nawet Kutnie. Stolica chce jeszcze w tym roku zakupić aż 130 takich elektrycznych autobusów.
Do obniżenia niskiej emisji przyczynia się również budowa ścieżek rowerowych, oraz promowanie jazdy na dwóch kołach – niektóre gminy i firmy prywatne gwarantują bonusy dla dojeżdżających do pracy rowerami. Większą efektywność energetyczną pojazdów zapewnia także budowa autostrad i dróg szybkiego ruchu –zmniejsza to korki, zużycie paliwa, czyli także smog. Koncerny samochodowe z kolei kładą nacisk na budowanie coraz bardziej wydajnych i „czystszych” dla atmosfery silników.
 
ODPADY
W coraz większym stopniu w UE będzie się uzyskiwać energię ze spalania odpadów z rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego. W tym celu opracowywane są wysokowydajne instalacje do spalania biomasy. Specjalne programy, z budżetów Unii, wspierają także tworzenie m.in. biogazowni rolniczych – z odpadów organicznych tworzą one metan. A ten gaz, podczas spalania, nie szkodzi środowisku, tak jak węgiel czy benzyna.
By lepiej wykorzystywać odpady komunalne, Strategia chce, by 100 proc. Polaków segregowało swoje śmieci. Wszystkie odpady mają być dzielone na: organiczne – wykorzystane do tworzeniu kompostu i użyźniania ziemi; poddawane recyklingowi – szkło, plastik, papier, złom aluminium; i pozostałe – te podlegają składowaniu na wysypiskach śmieci. Tymczasem obecnie butelki pcv, plastik, folie i inne odpady palne, często trafiają do pieców domowych. Kiedy mieszkańcy będą je segregować i trafią one do przemysłowego recyklingu, to znacznie obniży się ilość szkodliwych gazów, jakie trafiają do atmosfery.
EU chce, by do 2050 r. emisja gazów cieplarnianych z obszaru Unii uległa zmniejszeniu aż o 80–95 procent. A to oznacza redukcję o 40 proc. już do 2030 roku. Tak duże ograniczenia, powinny w równie dynamicznym tempie obniżyć zachorowalność i zgony wywoływane przez negatywny wpływ niskiej emisji na układy oddechowe i krwionośne ludzi. 
 

 

 


Źródła:
  1. Przeciwdziałanie niskiej emisji na terenach zwartej zabudowy mieszkalnej, HELIOS, http://home.agh.edu.pl/~szk/files/docs/niska_emisja.pdf
  2. Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko, perspektywa do 2020 r.”, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Środowiska, http://www.kigeit.org.pl/FTP/PRCIP/Literatura/008_3_Strategia_Bezpieczenstwo_Energetyczne_i_Srodowisko_2020.pdf
  3. Dopłaty do domów energooszczędnych, Krok po kroku, NFOŚiGW, https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/doplaty-do--kredytow-na-domy-energooszczedne/
  4. Spalanie węgla w domowych piecach, zagrożenia zdrowotne, HEAL, http://www.env-health.org/IMG/pdf/spalanie_wegla_w_domowych_piecach_-_zagrozenia_zdrowotne__health_and_environment_alliance_2014.pdf
  5. Nowa misja – niska emisja – gospodarka niskoemisyjna w gminach, Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw 2014, http://nowamisja-niskaemisja.pl/wp-content/uploads/2014/07/NOWA-MISJA-NIZSZA-EMISJA.pdf
NFOŚiGW NFOŚiGW

Kontakt

Polska Federacja Pacjentów Dialtransplant
ul. Indiry Gandhi 21, 02-776 Warszawa

tel./fax: + 48 22 644 67 95

biuro@federacjapacjentow.pl
www.federacjapacjentow.pl

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje wpisz w poniższe pole swój adres e-mail i wyślij


Odwiedziny: 107211
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka cookies